Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk

3963 9820

Centralt i Charlottenlund – Fri parkering
5 min fra Charlottenlund St. – Handikapvenlig klinik

Tænderskæren

Tænderskæren og det at “presse” tænder kaldes under et bruxisme. Det skyldes øget aktivitet i tyggemuskulaturen og har ikke et egentlig funktionel formål. Undersøgelser viser, at mellem 10 og 20% af befolkningen er klar over, at de skærer tænder. Det reelle omfang er dog højere, da tænderskæren typisk foregår i søvne. Undersøger man 12-årige børn, vil over halvdelen af børnene vise sig at have tænder, som bærer præg af slid. Hos voksne er det svært overhovedet at finde personer uden slid. Tænderskæren er således meget udbredt, men kun et fåtal vil udvikle symptomer, som kan give anledning til behandling.

Se priser

Årsag

Tidligere mente man at årsagen til bruxisme, skulle findes i problemer med at få tænderne til at “passe sammen”. I dag er de fleste dog enige om, at tænderskæren er en søvn-“disorder”, som hænger sammen med personens emotionelle tilstand. En stressfuld periode i livet kan derfor ofte medføre tænderskæren. Det har også vist sig, at genetiske faktorer spiller en rolle, og “bruxister” har ofte familiemedlemmer, som også skærer tænder En person med bruxisme vil i løbet af en nat typisk have flere korte perioder (fra få sekunder til op imod et minut), hvor der skæres tænder. Det er ikke svært at forestille sig, at dette hos nogle kan give et ganske betydeligt slid, specielt taget i betragtning at tænderskæren kan foregår med maksimal sammenbidskraft. ( se billede herunder).

Risiko og symptomer

Tab af tandsubstans Det slid, som bruxisme medfører, kan give anledning til tab af tandsubstans og tænder og kan give kæbeledsproblemer. Sænkning af biddet Som tænderne slides, bliver afstanden fra overfladen ind til tandens nerve (pulpa) kortere, og man kan opleve følsomhed i tænderne ved f.eks. kolde drikke. Det kraftige bid og slid i kombination kan i sidste ende medføre, at tænderne slides helt ned til tandkødet og ind til pulpa. En slidforårsaget sænkning af biddet som den, der ses på illustrationen, er meget voldsom og sjælden. Ikke blot tænderne, men også underkæbens vinkel i forhold til overkæben er ændret. På billedet ses en anatomisk udgave af kraniet og kæberne. Underkæben er et såkaldt “hængselled”, og ud fra figuren er det forsøgt illustreret, hvordan underkæben drejer, hvis tænderne tabes. Tænderne holder kæberne i en normal position i forhold til hinanden; men mistes de, kan positionen ikke opretholdes. Udover at kæbeledsproblemer kan opstå i en sådan situation, vil personens underansigtshøjde også blive lavere, og man vil få et mere sammenbidt og ældet udseende. Hos ældre med fuld protese ses dette fænomen typisk.

Kæbeledsproblemer Tænderskæren påvirker i væsentlig grad også kæbeleddet. Dels ved den ovenfor beskrevne ændring i vinklen mellem kæberne, dels ved at den kraftige aktivitet af muskulaturen i sig selv bidrager til belastningen. Symptomer på påvirkning af kæbeleddet kan være “knæk”-lyde fra leddet ved spisning og tale. Der kan også være tale om egentlige gener / smerter fra leddet, som ofte kan forveksles med ørepine. Læs mere om problemer fra kæbeleddet.
Spændingshovedpine Det er ikke sjældent at vågne om morgenen med hovedpine som følge af tænderskæren. Som det ses på fig. hæfter nogle af tyggemusklerne helt oppe i tindingen. En kraftig aktivering af disse muskler kan føre til spændingshovedpine, som specielt opleves om morgenen.

Behandling

Det er vigtigt at finde frem til den udløsende årsag til det aktuelle tandslid. Er bruxisme den væsentligste årsag til sliddet, kan et behandlingsforløb planlægges. Behandlingen består dels i at behandle årsagen til bruxismen og dels i at forbygge yderligere gener og følger af tilstanden. Er den primære årsag til bruxismen stress, opfordres der til at håndtere dette. Til at forbygge yderligere slid og for at nedsætte aktiviteten i muskulaturen fremstilles ofte en såkaldt RFS-skinne. En RFS-skinne er en akryl skinne, som ved sengetid klikkes fast på tænderne (se billede).

Skinnen fremstilles individuelt, således at den passer præcist til tænderne. Typisk placeres skinnen i overkæben og har et fladt og glat “plateau” på undersiden, således at underkæbetænderne kan “glide” frit, og kæben og muskulaturen kan finde den mest afslappede position. Dette medfører, at musklerne aktiveres mindre, og det beskytter samtidig mod yderligere slid af tænderne, da der slides på akrylskinnen og ikke tænderne, hvis der stadig skulle opstå perioder med tænderskæren.

Genopbygning af tænder

Har bruxismen medført så stort tab af tandsubstans, at biddet er sunket (som vist tidigere), kan det være nødvendigt at retablere biddet. Ofte er denne type behandling særdeles omfattende, og den består i erstatning af evt. mistede tænder og opbygning af biddet med kroner. Læs mere om behandling med kroner. Er tænderne slidt igennem til nerven, er rodbehandling selvsagt en nødvendighed. Læs mere om rodbehandling.

Andre årsager til tandslid

Tænderskæren er ikke den eneste årsag til tandslid. I dagens Danmark er et mere og mere fremherskende problem erosion af tænderne. Erosion beskriver den proces, som sker når tænderne påvirkes af syre. Det kan være “eksterne” påvirkninger i form af syrlige drikkevarer, eller også “interne” som f.eks. spiseforstyrrelser eller mave-tarmproblemer med sure opstød. Læs mere om syreskader af tandoverfladen.

Bidskinne (tænderskæren)
Pris inden tilskud
RFS-skinne
3.667 kr.
3.267 kr.
3.267 kr.

CEREC - Porcelænskrone på ét enkelt besøg.

Pi CEREC AF

Made in Charlottenlund

Hos Tandlægerne på Alléen tilbyder vi vores patienter en unik behandling ved fremstilling af kroner, indlæg og broer.

Vi kan tilbyde at fremstille din porcelænskrone på ét enkelt besøg, ved brug af den top-moderne CEREC-metode. Du slipper for silikoneaftryk og midlertidige alu-hætter. Kronen bliver fremstillet på klinikken, mens du venter og den bliver sat fast med det samme. Så kan du bruge din tid på andet end at gå til tandlæge.

Læs mere

Info

Tandlægerne på Alléen

Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk
39 63 98 20

Åbningstider

Mandag - Onsdag
08.00-16.30
Torsdag
08.00-15.00
Fredag
08.00-12.00

Medlem af

Tandlægeforeningen

Find os

Central beliggenhed - Fri parkering - Nemt med offentlig transport
×

Online booking