Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk

3963 9820

Centralt i Charlottenlund – Fri parkering
5 min fra Charlottenlund St. – Handikapvenlig klinik
 • Krone 2
  Krone

  En bil er ikke bare en bil, en frakke er ikke bare en frakke, og en krone er ikke bare en krone.

 • Krone
  Krone

  En bil er ikke bare en bil, en frakke er ikke bare en frakke, og en krone er ikke bare en krone.

 • Tekniker Med Krone
  Krone

  En bil er ikke bare en bil, en frakke er ikke bare en frakke, og en krone er ikke bare en krone.

 • Tandlaegebor 0
  Krone

  En bil er ikke bare en bil, en frakke er ikke bare en frakke, og en krone er ikke bare en krone.

Krone

Se priser

Hvad er en tandkrone?

En krone er en hel eller delvis erstatning for en naturlig tands krone. De fleste kroner er udformet som en” hætte”, der omslutter den bevarede del af tanden. I nogle tilfælde er der ikke tilstrækkelig tandsubstans bevaret til at opnå en sikker forankring. Inden kronen fremstilles, må resterne af tanden da bygges op enten med plast eller et støbt metal. En opbygning er oftest fremstillet med stiftforankring og kaldes da en stiftopbygning. I sjældne tilfælde vælger man at fremstille krone og stiftforankring i et stykke – en såkaldt stiftkrone eller stifttand. Kronebehandling er indiceret, når der er for lidt tandsubstans tilbage til, at der kan fremstilles en holdbar fyldning, eller når en tand er for svækket til at modstå tyggetrykket uden risiko for at knække. Det er en behandling med god prognose og stor patienttilfredshed.

Typer af kroner

Guld har igennem mange år været det mest brugte materiale ved fremstilling af kroner (billedet herunder); men i dag hvor der stilles større krav til æstetik, fremstilles oftest tandfarvede kroner. De mest anvendte kroner i daglig praksis hos danske tandlæger er guld-keramiske kroner. Der fremstilles først en ”inderhætte” af guld, platin og andre metaller, og uden på denne brændes der et lag porcelæn. En sådan påbrændingskrone kan laves, så udseendet er vanskeligt at skelne fra en naturlig tandkrone. Fuldkeramiske kroner omfatter en større gruppe af forskellige keramiske materialer med temmelig forskellige egenskaber. Som udgangspunkt er æstetikken af keramiske kroner god, men styrken varierer meget. En af de mest anvendte fuldkeramiske kronetyper fremstilles af et materiale kaldet e.max, og er kendetegnet ved at have en rigtig god holdbarhed og samtidigt en høj æstetik. Valget af kronemateriale er i høj grad betinget af tandens placering i munden. Bagtil, hvor tyggetrykket er størst, vejer styrkemæssige hensyn tungt. Foran, hvor tænderne er mest synlige ved tale og smil, er kronens udseende specielt vigtigt. Her vil man oftere vælge et fuldkeramisk materiale, der som nævnt særligt udmærker sig ved dets gode æstetiske egenskaber.

Hvordan fremstilles en krone

Typisk behandlingsforløb:

 1. Forundersøgelse og røntgenoptagelse (ca. 30 min.)
 2. Præparation og aftryk til krone, fremstilling af midlertidig krone (ca. 1 time)
 3. Cementering af kronen (ca. 30 min. – forudgående laboratorietid: ca. 45 min.)

Er man i samråd med sin tandlæge nået frem til, at der skal foretages en kronebehandling, aftales de nødvendige tandlægetider. Hvis tanden er i live, lægges der i de fleste tilfælde en lokalbedøvelse inden behandlingen. Ofte tages der så et aftryk til en midlertidig krone, som skal beskytte tanden i det tidsrum (ca. 1 uge), dentallaboratoriet skal bruge til at fremstille kronen. Når bedøvelse virker, går tandlægen i gang med at præparere eller ”tilbore” tanden, så den får den optimale form som fundament for den fremtidige krone. Efter præparationen tages et aftryk af den beslebne tand og nabotænderne, og der tages yderligere et aftryk af tænderne i den modstående kæbe og en registrering af sammenbiddet. Siden forsynes tanden med en midlertidig krone og eventuelt vælges porcelænsfarve. På dentallaboratoriet fremstilles der gibsmodeller ud fra aftrykkene. De to modeller kan så ved hjælp af sammenbidsregistreringen sættes sammen, så biddet gengives korrekt. Herefter fremstilles kronen, så den passer til nabotænderne og i biddet. I de fleste tilfælde anbefaler vi, at patienten selv tager hen på dentallaboratoriet og får prøvet og tilpasset kronen, inden den færdigbrændes. Herved sikres det optimale resultat, hvad angår pasform, bid og æstetik. Tandlægen kontrollerer herefter resultatet, og når kronen er godkendt, kan den cementeres. En alternativ og relativ ny metode, gør det i dag muligt at fremstille en krone samme dag som patienten får præpareret tanden. Denne metode benytter sig at moderne computerteknologi, tanden scannes og opmodelleres i 3D på en computer. Modellen overføres elektronisk til en ”fræsemaskine” som fræser kronen. Herefter skal kronen blot ”brændes” og er efter ca. 2 timer i alt, klar til cementering. På illustrationerne herunder ses udvalgte faser i behandlingen.

Hvornår er det nødvendigt med en krone?

Når en kronebehandling kommer på tale, er det ofte i forbindelse med, at en tand er knækket, eller at der er opstået en revne i en tand, som således er i fare for at knække. Ved behandlingsplanlægningen vurderes:

 1. Den tilbageværende tandsubstans – mængden og beskaffenheden
 2. Tandens placering i tandrækken
 3. Det anslåede tyggetryk på tanden
 4. Patientens økonomi

Ad 1. På det venstre billede herunder ses en tand med en revnet sølvfyldning. Efter fjernelse af sølvfyldningen vil der stadig være mere en 2/3 af tanden tilbage, og en plastfyldning kan uden problemer udføres. Er der derimod tale om en større mængde manglende tand, som på biledet til højre, hvor en tyggeknude (cusp) er knækket af, vil prognosen for tanden være bedst, hvis der fremstilles en krone eller eventuelt et on-lay (2/3s-krone).

Ad 2 og 3. De belastninger, tanden udsættes for, afhænger af tandens placering i tandrækken. De bageste tænder udsættes for den hårdeste belastning ved tygning. De bageste tænder er samtidigt vigtige for at opretholde overkæbens og underkæbens stilling i forhold til hinanden – at holde biddet. En gennemsnitlig voksen har et tyggetryk på kindtænderne på ca. 100 kg. Dette varierer dog meget fra person til person. Ad 4. Det er indlysende, at patientens økonomi spiller en rolle, når der skal lægges en behandlingsplan. En krone er dyrere end en plastfyldning, og for nogle patienter kan det af økonomiske grunde være nødvendigt fravælge en tilrådelig kronebehandling. På langt sigt vil det imidlertid ofte være det billigste at få lavet den rigtige behandling med det samme og undgå udgifter til omlavninger af plastreparationer og andet, der ikke kan holde.

Hvorfor er kroner så dyre?

Ved alle køb er prisen en tungtvejende faktor i valget af varer og produkter. Det gælder selvfølgelig også ved valg af tandbehandling. Som patient på klinikken har du krav på kvalificeret vejledning og information.

Pris og kvalitet hænger sammen!

En bil er ikke bare en bil – en frakke er ikke bare en frakke – og en krone er ikke bare en krone. Der er meget stor forskel på kvaliteten af de materialer, der rundt omkring bruges ved fremstillingen af kroner, og den præcision, hvormed de laves. Disse forskelle har betydning for, hvordan kronen føles i munden, og hvordan den ser ud. Men først og fremmest er der en nøje sammenhæng mellem kronens kvalitet, og hvor længe den holder. Vi ønsker ikke at opnå en større fortjeneste på kroner end på de øvrige behandlinger, vi udfører. Prisen på en krone afspejler de udgifter, klinikken afholder til materialer og dentallaboratorium, og den tid, der anvendes til at udføre behandlingen. En lavere pris på en anden klinik vil som regel kunne forklares ved, at man på et eller andet punkt er gået på kompromis med kvaliteten. Der kan være tale om billigere og dårligere materialer, udenlandske og dårligere kontrollerbare dentallaboratorier, eller at der anvendes mindre tid og dermed mindre omhu på behandlingen.

Holdbarhed

Prisen på en tandbehandling skal ses som andet end en engangsydelse; og når man skal tage stilling til, om behandlingen er prisen værd, er holdbarheden det centrale omdrejningspunkt. Ved en kvalitetskrone fremstillet af en dygtig dansk tandtekniker føler vi os mest sikre på, at materialer og præcision er i top. En sådan krone har en god prognose (ca. 95% overlevelsesrate efter 5 år). Sparer man på kvaliteten og vælger en krone fra et billigere dentallaboratorium i udlandet (i Østasien eller andre steder) eller en krone, der er fremstillet af billigere materialer, vil holdbarheden forringes. På den måde kan en behandling, der her og nu synes billig, i det lange løb vise sig at blive væsentlig dyrere. Er holdbarheden ikke i orden, følger ulemper og risici. Det skal man også have med i sine overvejelser. Vil du bevare dine tænder, betaler det sig at vælge behandlinger og materialer af den bedste kvalitet. Priseksempel:

 • Dansk kvalitetskrone: kr. 6.500 holdbarhed: ca. 25 år. Årlig udgift: kr. 260
 • Lavkvalitetskrone: kr. 3.500 holdbarhed: ca. 10 år. Årlig udgift: kr. 350li

Ovenstående eksempel er konstrueret, da vi ingen dokumentation har for holdbarheden af ”billig-kroner”/lavkvalitetskroner. Dokumentation i form af kliniske studier er fundamentet for forudsigelighed og ordentlige behandlinger.

”Billigkroner”

Billigkroner, lavkvalitetskroner eller ”oversøiske” kroner fremstilles oftest af metallegeringer, som ikke er optimale til brug ved tandbehandlinger. Nogle kan give anledning til allergi. Andre vil relativt hurtigt gå i stykker. Andre igen vil have en dårlig pasform på grund af manglende præcision. En dårlig pasform kan føre til, at kronen falder af, eller at der senere opstår caries under kronen, så den må fjernes. På klinikken anbefaler vi ikke vores patienter at få lavet denne type kroner.

Krone
Pris inden tilskud
Guldkeramisk krone
Højkvalitetskrone af ædelmetal
Dansk tekniker: Guld-inderkerne med porcelæn (tandfarvet)
Inkl. tilpasning og farveprøve hos tekniker
6.700 kr.
4.600 kr.
6.175 kr.
Metalkeramisk krone
Kvalitetskrone af uædel metallegering
Dansk tekniker: Biometal-inderkerne med porcelæn (tandfarvet)
Ekskl. tilpasning og farveprøve
5.100 kr.
3.000 kr.
4.575 kr.
Porcelænskrone
Produceres på klinikken
Tilpasning og farveprøve på klinikken
Produceres i Charlottenlund – Læs mere her
6.700 kr.
4.600 kr.
6.175 kr.

CEREC - Porcelænskrone på ét enkelt besøg.

Pi CEREC AF

Made in Charlottenlund

Hos Tandlægerne på Alléen tilbyder vi vores patienter en unik behandling ved fremstilling af kroner, indlæg og broer.

Vi kan tilbyde at fremstille din porcelænskrone på ét enkelt besøg, ved brug af den top-moderne CEREC-metode. Du slipper for silikoneaftryk og midlertidige alu-hætter. Kronen bliver fremstillet på klinikken, mens du venter og den bliver sat fast med det samme. Så kan du bruge din tid på andet end at gå til tandlæge.

Læs mere

Info

Tandlægerne på Alléen

Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk
39 63 98 20

Åbningstider

Mandag - Onsdag
08.00-16.30
Torsdag
08.00-14.30
Fredag
08.00-12.00
Lørdag - Søndag
Lukket

Medlem af

Tandlægeforeningen

Find os

Central beliggenhed - Fri parkering - Nemt med offentlig transport
×

Udenfor telefontid - Skriv til os

kontakt os

Får du ikke fat i os telefonisk, så skriv til os ved at benytte nedenstående formular.

Online booking