Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk

3963 9820

Centralt i Charlottenlund – Fri parkering
5 min fra Charlottenlund St. – Handikapvenlig klinik
 • Trees3
  Parodontose

  Parodontose nedbryder tændernes støttevæv, tandkødet trækker sig tilbage og efterlader et udseende af lange tænder med mørke mellemrum.

Parodontose

Se priser

Parodontose (parodontitis) kendes også som de løse tænders sygdom og er en videreudvikling af tandkødsbetændelse med nedbrydning af tændernes støttevæv. Parodontose er en sygdom, der for langt de flestes vedkommende udvikler sig langsomt og ofte uden tydelige symptomer. Der findes dog flere typer af parodontose. Som det fremgår af billederne herunder, nedbrydes knogle og rodhinde omkring tanden, hvorved der dannes en fordybet tandkødslomme (poche) mellem tandkød og tand, således at denne med tiden løsnes. Det er en langsommelig proces, som ubehandlet kan føre til, at de ramte tænder mistes. Symptomer:

 • Ømt og blødende tandkød ved tandbørstning
 • Tandkødet trækker sig tilbage, og tænderne fremstår længere
 • Tænderne flytter sig, og der kan opstå mellemrum mellem tænderne. Endvidere kan tænderne begynde at ”stritte”
 • Store mængder tandsten og plak
 • Løsning af tænder
 • Dårlig ånde og smag

På billederne herunder ses to forskellige situationer; billede 1a og 1b viser et tandsæt med et normalt og sundt udseende. Tandkødet fremstår lyserødt og stramt tilhæftet til tænderne. Røntgenbilledet viser, at kæbeknoglen når næsten op til tandkronerne. På billede 2a og 2b ses en patient med parodontose. Tandkødet har ”trukket sig tilbage” som udtryk for, at den underliggende knogle er under nedbrydning. Dette ses tydeligt på røntgenbilledet.

Hvordan opstår parodontose?

I takt med at der dannes plak på tandoverfladen, ændrer sammensætningen af bakteriefloraen sig. En gammel plak indeholder flere vævsfjendtlige bakterier og har derfor et større potentiale ved nedbrydningen af det omgivende tandstøttevæv. Kroppens eget immunforsvar er også medvirkende i denne proces, da den naturligt reagerer ved at forsøge at afskære bakterierne fra at invadere vævet yderligere. Plak, som gennem længere tid sidder uforstyrret på tandoverfladen, vil langsomt optage mineraler fra patientens spyt og derved forkalke (mineralisere). Ved denne proces omdannes plakken til tandsten (calculus). Tandsten er således forkalket plak, og dens porøse overflade giver gode vilkår for bakterievækst og yderligere plak- og tandstensdannelse. Tandstenen kan sidde i tandkødsranden, hvor den dannes tidligst i forløbet; men den kan også i takt med udviklingen (progressionen) af parodontosen dannes under tandkødsranden mellem tand og tandkød. Herved vil tandkødslommen gradvist blive dybere og dybere, og den beskyttede placering gør det vanskeligt for patienten at fjerne belægningerne. Samtidigt bliver det mere og mere vanskeligt for tandplejeren og tandlægen at fjerne tandstenen på konventionel vis. I svære tilfælde af parodontose kan det blive nødvendigt med et mindre operativt indgreb. Faser i udviklingen af parodontose:

 1. Dannelse af plak og tandsten langs tandkødsranden og modning af plakken.
 2. Langsom nedbrydning af tandkød og knogle samt udvikling af dybe tandkødslommer (pocher); bakterievækst ned langs tandoverfladen og ændring af bakteriefloraen i mere sygdomsfremkaldende retning.
 3. Begyndende løsning af tanden
 4. Fuldstændigt tab af knogle omkring tanden

Parodontose hænger, som beskrevet, sammen med tilstedeværelsen af plak, således at fravær af plak medfører fravær af parodontose. Men hvor det ved tandkødsbetændelse (gingivitis) er relativt simpelt at komme sygdommen til livs ved at fjerne plakken, gør andre forhold sig gældende ved parodontose. Her vil det være væsentligt mere vanskeligt at fjerne plakken i de fordybede tandkødslommer, og rent fysisk vil det ikke altid kunne lade sig gøre effektivt at rengøre rodoverfladen under tandkødsranden.

Hvad sker der med tandsættet ved parodontose?

Ved parodontose kan tændernes udseende ændre sig.

Som det fremgår af billederne herover kan tænderne fremstå ”lange”, de kan være løse, og nogle patienter oplever, at tænderne ”vandrer”, så tandstillingen ændres. I værste fald mistes en eller flere tænder. Når patienten begynder at miste tænder, opstår der en ond cirkel, hvor de resterende tænder belastes yderligere. Dette kan så føre til en forværring af vandringen og tab af endnu flere tænder.

Hvem er særligt udsat for at få parodontose?

Mange er af den opfattelse at parodontose er arveligt. Det er parodontose som udgangspunkt ikke, men arvelige forskelle i cellernes reaktioner på påvirkningen fra bakterier kan muligvis spille en rolle. Ens livsstil har meget stor indflydelse på udviklingen af parodontose. Rygning nedsætter helingen og modstandsdygtigheden mod parodontose med ca. 2,5 gang. Hvis man får konstateret parodontose, er det derfor af væsentlig betydning for sygdomsprognosen, om man formår at aflægge sin rygevane. Risikoen for sygdommen øges med alderen. Der forskes meget i den genetiske sammenhæng mellem parodontose og andre sygdomme. Sukkersyge (diabetes) samt visse hjerte-karsygdomme øger risikoen for at få parodontose. Samtidigt er der en øget risiko for, at sværhedsgraden af sukkersygen forværres hos patienter med parodontose – en risiko som skal tages alvorligt, således at parodontosen behandles effektivt hos denne patientgruppe.Tryk her for at læse om sammenhængen mellem parodontose og almentilstand.

Behandling af parodontose

Behandling af parodontose kræver hyppige tandrensninger hos tandplejeren eller tandlægen. Udviklingen af sygdommen er dog forskellig afhængig af type af parodontose og patient. Tryk her for at læse mere om behandling af parodontose.

Parodontosebehandling
Pris inden tilskud
Tandrodsrensning (pr. tand)
100 kr.
45 kr.
45 kr.
Parodontalundersøgelse og diagnostik
446 kr.
246 kr.
246 kr.
Udvidet tandrensning
265 kr.
140 kr.
140 kr.
Parodontose operation
2.324 kr.
1.249 kr.
1.249 kr.

CEREC - Porcelænskrone på ét enkelt besøg.

Pi CEREC AF

Made in Charlottenlund

Hos Tandlægerne på Alléen tilbyder vi vores patienter en unik behandling ved fremstilling af kroner, indlæg og broer.

Vi kan tilbyde at fremstille din porcelænskrone på ét enkelt besøg, ved brug af den top-moderne CEREC-metode. Du slipper for silikoneaftryk og midlertidige alu-hætter. Kronen bliver fremstillet på klinikken, mens du venter og den bliver sat fast med det samme. Så kan du bruge din tid på andet end at gå til tandlæge.

Læs mere

Info

Tandlægerne på Alléen

Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk
39 63 98 20

Åbningstider

Mandag - Onsdag
08.00-16.30
Torsdag
08.00-15.00
Fredag
08.00-12.00

Medlem af

Tandlægeforeningen

Find os

Central beliggenhed - Fri parkering - Nemt med offentlig transport
×

Online booking