Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk

3963 9820

Centralt i Charlottenlund – Fri parkering
5 min fra Charlottenlund St. – Handikapvenlig klinik
 • Implantat
  Implantat

  Manglende tænder kan erstattes ved hjælp af implantater. Et implantat er en kunstig tandrod lavet af titanium.

 • Tandlaergene På Alléen Bro Sort Hvidtk 0
  Implantat

  Manglende tænder kan erstattes ved hjælp af implantater. Et implantat er en kunstig tandrod lavet af titanium.

 • Tandlaegerne Paa Alléen Patient Liggende I Stol
  Implantat

  Manglende tænder kan erstattes ved hjælp af implantater. Et implantat er en kunstig tandrod lavet af titanium.

 • Implantat1
  Implantat

  Manglende tænder kan erstattes ved hjælp af implantater. Et implantat er en kunstig tandrod lavet af titanium.

Implantat

Se priser

Hvad er et implantat?

Manglende tænder kan erstattes ved hjælp af implantater. Et implantat er en kunstig tandrod lavet af titanium. Det indopereres i kæbeknoglen og anvendes som støtte for kroner, broer eller proteser. Med implantatbehandling har vi således nu en god mulighed for at behandle tandtab/tandløshed. Implantater er ingen ny behandlingsmetode. Implantatet blev udviklet i starten af 1970’erne af den svenske dr. Brånemark. Det er en særdeles veldokumenteret behandling til erstatning af tænder, og den type af implantater, vi benytter på klinikken, er blandt de bedste i verden. Med implantater er det muligt at erstatte en enkelt tand såvel som at rekonstruere et helt bid, hvis det skulle være nødvendigt.

Implantatbehandling – forløbet

Her beskrives en implantatbehandling, hvor en mistet fortand skal erstattes. Behandlingen kan overordnet deles op i tre faser. Fase 1: Indsætning af implantat

Implantatindsætningen foregår ved en lille operation i lokalbedøvelse. Indgrebet giver normalt ikke anledning til ubehag. Ud fra en røntgenscanning fastlægger tandlægen den bedste placering, og her bores et lille hul i kæbeknoglen, hvori implantatet monteres. Hvis der ikke er knogle nok at sætte implantatet i, kan det være nødvendigt at foretage en knogleopbygning. I ugerne efter implantatoperationen foregår der en biologisk proces, en knogleintegration (osseointegration), hvorved tandimplantatet vokser fast i kæbeknoglen. Ophelingsperiodens længde afhænger af forskellige forhold; men den er normalt på 2-6 måneder. I denne periode kan der anvendes en midlertidig erstatning for tanden. Fase 2: Montering af opbygning (abutment)

Når implantatet er tilstrækkeligt integreret i knoglen (normalt 3 måneder efter operationen), monteres en opbygning i implantatet. Implantatet er forsynes med en indvendig skruegang, hvori opbygningen kan fastskrues (fig. 2). Monteringen af opbygningen kan foregå på to forskellige måder, indsættelse i 1 trin og indsættelse i 2 trin. Prognostisk er der ikke den store forskel på disse to behandlingsformer. Dog indebærer 2 trins-pricippet, som navnet antyder, et besøg mere hos tandlægen. Denne behandlingsform benyttes oftest, hvis der har været behov for at udbygge området for placeringen med ekstra knogle. Opbygningen kan, når den er placeret i implantatet, bruges til at ”forme” tandkødet, hvor det er ønskeligt at give tandkødspapillerne mere fylde. Fase 3: Aflevering af krone

Billedet herover viser tandrækken efter afslutningen af implantatbehandlingen. Kronen er nu cementeret (limet) fast på implantatopbygningen. I visse tilfælde vælges en løsning, hvor kronen skrues på plads (skruehullet vil da være placeret på tandens bagside eller ved kindtænder dækket af en tandfarvet plastfyldning). Har der været behov for at ”forme” tandkødet, sættes kronen ofte først fast 1 måned efter, at opbygningen er påsat. Fra man har mistet en tand til den er erstattet med implantat og krone, går der altså ofte 3 måneder eller mere.

Erstatning af mange tænder

Implantater giver mulighed for at erstatte tænder i en tandløs kæbe. Det kan gøres på flere forskellige måder. I underkæben opnås med bare to implantater god retention (fastholdelse) for en såkaldt ”knap-lås-protese” (også kaldet ”tryklås-protese”) (billedet herunder). En knap-lås-protese har den fordel, at det er en forholdsvis billig behandling, som relativt hurtigt giver patienten mulighed for at tygge normalt.

En anden mulighed ( som vist på billedet herunder) er at erstatte de manglende tænder med en fastsiddende bro. Dette kræver placering af flere implantater, ofte 4-6 implantater. Ved denne behandling kommer tænderne til at sidde fast i munden – der vil ikke være nogen aftagelig protese, og patienten vil få følelsen af at ”have egne tænder” igen.

Hvorfor vælge et implantat?

Mangler man en tand, og er det nødvendigt at erstattet den, er et implantat det nærmeste, man kommer en naturlig tand. Implantatet giver et æstetisk udseende og medfører kun meget begrænset ubehag i behandlingsperioden. Ønsker man en fastsiddende tanderstatning, er alternativet til implantatet en brobehandling. Dette er også en god behandling, men den medfører dog, at tandlægen skal slibe på nabotænderne. Er nabotænderne intakte og uden fyldninger eller caries, vil man være tilbageholdende med at beslibe disse, og implantatet vil være at foretrække. Læs mere om broer.

Hvor længe holder implantater?

Implantater har en god holdbarhed. De fleste studier viser, at 90-95% af de indsatte implantater stadigt fungerer efter 10 år. Disse studier fortæller os dog ikke noget om implantaternes ”tilstand”, dvs. om der mistet knogle, eller om der er infektion omkring implantatet, og om hvordan udseendet af implantat og tandkrone er. Selvom behandling med implantater anses som ”golden standard” for erstatning af manglende tænder, kræver de dog ekstra opmærksomhed og renholdelse i forhold til naturlige tænder. Som det fremgår af billedet herunder er tandkødslommen dybere omkring et implantat ens om en almindelig tand. Dette stiller større krav til den daglige renholdelse, da der er øget risiko for, at der samles bakterier i tandkødslommen. Ved svigtende renholdelse vil der være risiko for betændelse i tandkødet og knoglen, en tilstand kaldet ”periimplantitis”. Periimplantitis ses oftere og oftere som en senfølge efter implantatbehandling.

Skal alle tænder erstattes?

Det er ikke alle manglende tænder, som ud fra en funktionel betragtning behøver at blive erstattet. Vurderer vi, at sammenbid og tyggefunktion ikke påvirkes af tandmanglen, vil du få denne information. Ældre undersøgelser har vist, at patienter trods manglende kindtænder fortsat kan opretholde en acceptabel tyggefunktion. Ofte er det patientens behov for æstetik, altså at tanden mangler i tandrækken, som er patientens første argument for erstatning. Dette behov har vist sig at veje tungt, og nye undersøgelser viser, at livskvaliteten hos personer med tandmangel er lavere end hos personer med alle deres tænder. Som tandlæge må man derfor acceptere, at patientens egen oplevelse af tilstanden må veje tungt når valg af behandling træffes.

På illustrationen herover ses et tandsæt med en manglende tand. Det tyggetryk, som blev båret af den manglende tand, vil efter tandudtrækningen blive fordelt på nabotænderne, og denne situation kan medføre fraktur af disse. Dette vil dog oftest kun ske, hvis nabotænderne i forvejen er skrøbelige og har behov for restaurering.

Videoen her viser, hvad der sker med biddet, når man har mistet en tand

Hvorfor er prisen på et implantat så høj?

Ved de fleste behandlinger er der en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Et implantat er som beskrevet en titaniumskrue, som gror fast i knoglen. Selve denne skrue er kostbar, dels pga. produktionsomkostninger, men primært pga. udgifter til forskning og udvikling. Ønsker man et implantat af god kvalitet og med lang levetid, er det vigtigt at vælge en veldokumenteret implantattype. Ydermere er kostprisen på opbygning og implantatkrone også betydelig. Når man skal beslutte sig for en tanderstattende behandling, er det vigtigste paramenter prognose frem for pris. En veludført implantatbehandling med gode materialer kan holde i mange år, mens et implantat af ringe kvalitet vil have en kortere levetid.

Knogleintegration – Indheling af implantatet i knoglen

Knogleintegration beskriver den helingsproces, som finder i perioden fra indsættelsen af implantatet og igennem de følgende 2-3 måneder. Helingsprocessen kaldes også ”osseointegration”. Den begynder straks efter indsættelsen af implantatet. Osseointegration har mange ligheder med den almindelig knogleheling, som finder sted f.eks. efter fraktur af en arm. Illustrationerne (billede 1-3) viser selve proceduren ved indsættelse af implantatet, og på billede 4 ses et tværsnit af kæben omkring det. Implantatet sidder i intim kontakt med knoglen og opnår derved god stabilitet. Den umiddelbare stabilitet af implantatet er afgørende for, at der udvikles en bestemt type knogleceller, som hurtigt begynder at producere ny knogle på implantatoverfladen. Også karakteren af implantatets overflade spiller en vigtig rolle i denne proces, da den rigtige ”ruhed” fremmer knoglecellernes udvikling og deres mulighed for at vokse fast omkring implantatet.

Omkring implantatet vil blodkar tilføre næring og nødvendige ”byggeklodser” til brug for knoglecellerne ved dannelsen af den nye knogle. Efter ca. 3 måneder er implantatet vokset fast i knoglen, og det kan nu forsynes med opbygning og krone (billede 5-6). Helingsprocessen stopper dog ikke her, da knoglen hele tiden fornyes og tilpasser sig den belastning, som den dagligt udsættes for.

Videoen her viser i grove træk selve indsættelsen af et implantat.

Tidlig belastning af implantater

3 måneder kan være lang tid at vente på at få sat en krone på sit nye implantat, hvorfor nogle tandlæger da også tilbyder at påsætte kronen tidligere, end man hidtil har anbefalet. Videnskabelige undersøgelser viser også, at det er muligt at belaste implantater tidligt i helingsforløbet; men det medfører dog en let øget risiko for tab af implantatet. Derfor anbefaler vi, at man i helingsperioden undgår at belaste implantatet unødigt, og her finder en anden, midlertidig og skånsom løsning til erstatning for den manglende tand.

Renholdelse omkring implantater

Som vist på fig. 6 vil tandkødslommen omkring implantater ofte være dybere end omkring naturlige tænder. Dette stiller selvfølgelig større krav til renholdelsen. Det er en god ide at følge tandlægens og tandplejerens instruktioner nøje, og daglig renholdelse med en bestemt type tandtråd eller såkaldte aproximalbørster anbefales. Manglende renholdelse og fjernelse af bakteriebelægninger kan medføre, at der opstår betændelse (periimplantitis) omkring implantatet, og at dette på sigt tabes.

Implantat
Pris inden tilskud (pris fra)

(pris fra)

(pris fra)
Implantat, 1 stk. Højkvalitetsimplantat
“one-stage”
(ekstra tilskud fra “Danmark” på kr 3.000 ydes en gang pr år)
Ekskl. bedøvelse og røntgenbilleder
9.084 kr.
4.609 kr.
7.059 kr.
Abutmentoperation (indsættelse af “tandkødsformer”)
ved “two-stage” behandling
1.553 kr.
903 kr.
903 kr.
Priseksempel: Implantat og krone (højkvalitetskrone)
“one-stage”
Ekskl. bedøvelse, røntgenbilleder mv.
19.134 kr.
10.634 kr.
16.059 kr.
Priseksempel: Implantat og krone (Kvalitetskrone)
Kvalitetsbro af uædel metallegering
Dansk tekniker: Bio-metal-inderkærne med porcelæn (tandfarvet)
Ekskl. tilpasning og farveprøve
17.534 kr.
9.034 kr.
14.459 kr.

CEREC - Porcelænskrone på ét enkelt besøg.

Pi CEREC AF

Made in Charlottenlund

Hos Tandlægerne på Alléen tilbyder vi vores patienter en unik behandling ved fremstilling af kroner, indlæg og broer.

Vi kan tilbyde at fremstille din porcelænskrone på ét enkelt besøg, ved brug af den top-moderne CEREC-metode. Du slipper for silikoneaftryk og midlertidige alu-hætter. Kronen bliver fremstillet på klinikken, mens du venter og den bliver sat fast med det samme. Så kan du bruge din tid på andet end at gå til tandlæge.

Læs mere

Info

Tandlægerne på Alléen

Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk
39 63 98 20

Åbningstider

Mandag - Onsdag
08.00-16.30
Torsdag
08.00-14.30
Fredag
08.00-12.00
Lørdag - Søndag
Lukket

Medlem af

Tandlægeforeningen

Find os

Central beliggenhed - Fri parkering - Nemt med offentlig transport
×

Online booking