Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk

3963 9820

Centralt i Charlottenlund – Fri parkering
5 min fra Charlottenlund St. – Handikapvenlig klinik
  • Knogle2
    Knogleopbygning

    Et godt fundament er altid grundlaget for succes. Mangler du knogle, hvor der skal sættes et implantat, er det heldigvis muligt at bygge knoglen op. Læs her hvordan, eller få en tid til konsultation!

  • Knogle3
    Knogleopbygning

    Et godt fundament er altid grundlaget for succes. Mangler du knogle, hvor der skal sættes et implantat, er det heldigvis muligt at bygge knoglen op. Læs her hvordan, eller få en tid til konsultation!

Knogleopbygning

Kroner, broer eller proteser, som er understøttet af implantater, skal naturligvis kunne modstå de samme kræfter, som naturlige tænder udsættes for ved tygning. Ved implantatbehandling er det derfor af afgørende betydning, at knoglen i det område, hvor implantatet skal indsættes, er af tilstrækkelig tykkelse og kvalitet. I nogle situationer er dette desværre ikke tilfældet, og det kan her være nødvendigt at bygge op med ekstra knogle.

Se priser

Manglende knogle – resorption

Manglende knogle i kæberne forårsages oftest af tandtab. Når en tand ekstraheres (trækkes ud), nedbrydes knoglen langsomt ved såkaldt ”resorption”. Nedbrydningen skyldes, at kroppen ikke længere har behov for at vedligeholde knoglen i området, og undersøgelser viser, at bredden af kæbebenet allerede ét år efter en tandekstraktion er reduceret med 50%. Når så stor en del af knoglen er forsvundet, kan det være vanskeligt at få tilstrækkeligt solid forankring, når den manglende tand skal erstattes med et implantat (fig. 1).

Knogleopbygning

Heldigvis er der flere muligheder for at opbygge den manglende knogle, og også for at begrænse knoglenedbrydningen efter en tandudtrækning. I det følgende finder du information om de oftest udførte behandlinger ved manglende knogle.

Sinusløft – ved manglende knogle i overkæben

Mangler man en eller flere tænder i overkæben, kan disse erstattes af implantater. Implantater skrues op i knoglen, hvorefter knoglen vokser ind på implantatets overflade, således at det sætter sig fast i kæbeknoglen, dette kaldes også knogleintegration af implantatet. Lige over overkæbens tandbærende knogle, findes to anatomiske hulrum kaldet kæbehulerne (sinus maxillaris). Dersom tykkelsen af overkæbeknoglen mellem mundhule og kæbehule er for ringe til at bære et implantat, kan bunden af kæbehulen løftes ved opbygning af ekstra knoglevæv. Dette indgreb, der kaldes et sinusløft, sigter mod at opbygge overkæbeknoglen, således at dimensioneringen er tilstrækkelig til, at et implantat kan fastholdes. Et sinusløft kan udføres på flere måder og med flere typer kunstig knogle eller med transplantat af patientens egen knogle. Overordnet foretages et sinusløft som et ”åbent” eller et ”lukket” indgreb. ”Åbent sinusløft” Ved behov for en større knogleopbygning foretages oftest et åbent sinusløft. Indgrebet foretages inde fra mundhulen. Her åbnes der ind til kæbehulen i den side, hvor implantatet skal placeres. Først lægger tandlægen et snit i slimhinden over tandkødet på ydersiden af den tandbærende knogle. Herefter skubbes den tynde knoglevæg til side, så der skabes direkte adgang til kæbehulen. Den videre procedure kan foretages på to forskellige måder. Tandlægen kan vælge med det samme at skrue implantatet igennem knoglen op i hulrummet, hvorefter der lægges knogle ind omkring det blottede implantat. Herefter lukkes operationssåret igen, og slimhinden syes sammen. Den anden mulighed er at fylde knogle i hulrummet, lukke til, vente 3-4 måneder til knoglen er ophelet, og herefter indsætte implantatet. ”Lukket sinusløft” Er behovet for knogleopbygning begrænset, kan tandlægen foretage et ”lukket sinusløft”. Dette er et noget mindre indgreb end det åbne sinusløft, og det foretages oftest i forbindelse med indsættelsen af selve implantatet. På figur 2 ses et skitseret forløb af behandlingen. Kæbehulens normale placering i forhold til kindtænderne i overkæben er markeret ved en stiplet linie (fig. 2.1). Herefter ses en typisk situation umiddelbart efter fjernelse af to kindtænder i overkæben (fig. 2.2). I løbet af de følgende måneder vil knoglen resorberes eller ”trække sig tilbage”, og der er nu ofte kun en ganske tynd knoglelamel mellem mundhule og bihule (fig. 2.3). Dette er naturligvis ikke tilstrækkeligt til en solid fastholdelse af et implantat, og derfor kan en knogleopbygning blive nødvendig. Først bores der ud til implantaterne. Ved udboringen tilstræber tandlægen ikke at perforere sinusbunden. Med et særligt instrument (osteotom) løftes sinusbunden (fig. 2.4), og herunder lægges der lidt knogle op, således at tykkelsen af knoglelamellen øges, og til sidst skrues implantaterne i (fig. 2.5). Efter ca. 4 måneders opheling kan de endelige kroner sættes på implantaterne (fig. 2.6).


Figur 2

”Knogleblok” – ved knoglemangel i underkæbe eller fronten

Mange mennesker vil i løbet af livet komme ud for at miste en fortand. Tab af fortænder i overkæben skyldes ofte en form for traume, f.eks. et fald på cykel, og fører ligesom andre tandtab til at knoglen i området forsvinder. De færreste kan acceptere at mangle en eller flere tænder i fronten. Ved behandling af sådanne tandtab er det rimeligt at stille store krav til det kosmetiske, da fortænderne jo er meget synlige ved tale og i smilet. Det er ofte nødvendigt at udbygge knoglen med en såkaldt ”knogleblok”, som ”høstes” en andet sted fra patientens kæbeknogle. På billede ses en situation som den ovenfor beskrevne. Patienten har mistet en fortand og knoglen er resorberet (fig. 3.1-2). ”Modtager-regionen” klargøres og en knogleblok placeres og fastgøres med et par knogleskruer (fig. 3.3-4). Tandkødet lukkes til og efter 4-6 måneder kan indsættelse af en kunstig rod i form at et implantat finde sted (fig. 3.5-6). Herefter påsættes kronen, og ofte vil det i denne forbindelse være nødvendigt med lettere tilpasning af tandkødet for at give tanderstatningen et så æstetisk og naturligt udseende som muligt (fig. 3.7). Det er naturligvis ikke kun i fronten, at denne teknik kan være gavnlig. Også f.eks. efter tab af kindtænder i undermunden kan tabet af knogle være uhensigtsmæssigt, og knoglen i dette område kan så ligeledes opbygges med en knogleblok.


Figur 3

Forbyggelse af knogletab – ”Alveolebevarende” knogleopbygninger

Manglende knogle er ofte et problem ved implantatbehandlinger; og der har været forsket i forskellige metoder til at forebygge knogletabet og derved undgå ekstra operationer, øget ventetid samt de udgifter, som er forbundet dermed. Det har vist sig muligt at bevare det meste af knoglens dimension efter fjernelse af en tand, hvis ekstraktionsalveolen (hullet i knoglen, hvor tanden tidligere sad) straks efter ekstraktionen udfyldes med en kunstig knoglesubstitut. Specielt er denne enkle teknik egnet efter fjernelse af overkæbekindtænder, hvor der ofte vil være behov for knogleopbygning. Fig. 4 viser behandlingens forløb. Efter ekstraktion af en tand vurderer tandlægen, at der er behov for den knoglebevarende behandling (fig. 4.1), og der lægges knoglesubstitut ned i ekstraktionssåret (fig. 4.2). Ekstraktionsalveolen fyldes ud med den kunstige knogle (fig. 4.3), og efter 4-6 måneder er kæben helet op uden knogletab (fig. 4.4). Herefter vil der være gode forhold for solid forankring af et implantat.


Figur 4

Knogleopbygning
Pris inden tilskud (pris fra)

(pris fra)

(pris fra)
Stort sinusløft
(med knogle fra patienten selv)
5.175 kr.
3.875 kr.
3.875 kr.
Sinusløft i forb. m. implantation
3.106 kr.
2.456 kr.
2.456 kr.
Knogleopbygning med knogleblok
eller partikuleret knogle
5.175 kr.
3.875 kr.
3.875 kr.
Knogleopbygning med kunstig knogle
2.588 kr.
1.938 kr.
1.938 kr.

CEREC - Porcelænskrone på ét enkelt besøg.

Pi CEREC AF

Made in Charlottenlund

Hos Tandlægerne på Alléen tilbyder vi vores patienter en unik behandling ved fremstilling af kroner, indlæg og broer.

Vi kan tilbyde at fremstille din porcelænskrone på ét enkelt besøg, ved brug af den top-moderne CEREC-metode. Du slipper for silikoneaftryk og midlertidige alu-hætter. Kronen bliver fremstillet på klinikken, mens du venter og den bliver sat fast med det samme. Så kan du bruge din tid på andet end at gå til tandlæge.

Læs mere

Info

Tandlægerne på Alléen

Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk
39 63 98 20

Åbningstider

Mandag - Onsdag
08.00-16.30
Torsdag
08.00-14.30
Fredag
08.00-12.00
Lørdag - Søndag
Lukket

Medlem af

Tandlægeforeningen

Find os

Central beliggenhed - Fri parkering - Nemt med offentlig transport
×

Udenfor telefontid - Skriv til os

kontakt os

Får du ikke fat i os telefonisk, så skriv til os ved at benytte nedenstående formular.

Online booking