Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk

3963 9820

Centralt i Charlottenlund – Fri parkering
5 min fra Charlottenlund St. – Handikapvenlig klinik
 • Rodbehandling
  Rodbehandling

  Siger man rodbehandling, tænker de fleste på smerter og ubehag;
  men en rodbehandling er en effektiv behandling af tandrodsbetændelse, og kan redde en tand, der ellers skulle have været trukket ud.
  – Vi skal nok bedøve, så du ikke mærker noget.

 • Retrograd2
  Rodbehandling

  Siger man rodbehandling, tænker de fleste på smerter og ubehag;
  men en rodbehandling er en effektiv behandling af tandrodsbetændelse, og kan redde en tand, der ellers skulle have været trukket ud.
  – Vi skal nok bedøve, så du ikke mærker noget.

 • Retrograd1
  Rodbehandling

  Siger man rodbehandling, tænker de fleste på smerter og ubehag;
  men en rodbehandling er en effektiv behandling af tandrodsbetændelse, og kan redde en tand, der ellers skulle have været trukket ud.
  – Vi skal nok bedøve, så du ikke mærker noget.

Rodbehandling

Hvad er en rodbehandling?

Ved en rodbehandling udrenses rodkanalerne, som derefter fyldes med et gummimateriale (gutta percha). Bakterier, som eventuelt kunne forårsage yderligere betændelse i tanden eller kæbeknoglen, har således ikke længere opholdsmuligheder i kanalerne. De bakterier, der måtte være tilbage i kæbeknoglen, vil ved hjælp af immunforsvarets celler blive nedbrudt, og knoglen vil hele op. Undertiden kan der være dannet en cyste omkring rodspidsen. En cyste er ikke farlig, men blot kroppens egen reaktion på en infektion, hvor betændelsen afgrænses og indkapsles. I visse tilfælde kan det dog blive nødvendigt at fjerne cysten ved en lille operation. (se retrograd rodbehandling)

Se priser

Behandling af nerve- og rodspidsbetændelsen – Rodbehandling

Behandlingen foregår overordnet set på samme måde, hvad enten infektionen er begrænset til selve tandnerven eller herudover også omfatter knoglen omkring rodspidsen. På billederne herunder (1-6) ses det typiske forløb af en rodbehandling.

På billede 1 ses en tand med et stort cariesangreb, som strækker sig ind i tandnerven. De forskellige faser i en rodbehandling:

 1. Røntgenbillede – Der tages et røntgenbillede for at se, hvordan formen på tandens rod/rødder ser ud. Endvidere kan det her ses, om der også er betændelse omkring rodspidsen.
 2. Bedøvelse – Der lægges en grundig bedøvelse. Er der betændelse i en tand, kan den være vanskeligere at bedøve.
 3. Kontrol af bedøvelsen – Det kontrolleres nøje, at bedøvelsen virker, inden behandlingen påbegyndes. Når tanden er helt bedøvet, vil man ikke kunne mærket andet, end at tandlægen ”trykker”. Dette er, fordi bedøvelsesvæsken primært virker på de nervefibre, som fører smerteimpulser med sig. Mens de såkaldte ”mekaniske” nervefibre bare ”forvirres”, således at tryk stadig opfattes.
 4. Fjernelse af caries eller fyldning (fig. 3.2) – Tandlægen fjerner den dårlige del af tanden og kommer herved ind til den betændte nerve.
 5. Inspektion af rodkanaler – Når den dårlige tandsubstans er fjernet, kommer bunden af nervekammeret til syne, og indgangene til rodkanalerne kan ses. Der er stor variation i antallet af kanaler i tænder – fra tandtype til tandtype, og ligeledes fra patient til patient.
 6. Røntgenbillede – Der sættes en lille fil med en kendt længde ned i rodkanalen, og der tages et nyt billede. Ud fra dette billede kan det beregnes, hvor lang kanalen er. Dette er af afgørende betydning, da en god prognose for behandlingen i høj grad betinges af, at rodkanalen i hele sin længde afslutningsvis forsegles med en ”prop” (en guttapercha point).
 7. Afdækning – Når den rette længde på rodkanalerne er fastlagt, sættes en gummihinde omkring tanden (fig. 3.2). Denne kaldes en kofferdam, og den forhindrer spyt og bakterier fra mundhulen i at ”forurene” rodkanalerne.
 8. Udrensning – Specielt fremstillede file i forskellige størrelser benyttes nu til at udrense kanalerne (fig. 3.3). Væggene i kanalerne ” raspes” og der skylles med forskellige antibakterielle væsker (Natriumhypochlorit, EDTA-C, klorhexidin og kaliumiodid) imellem hvert eneste filskift. På klinikken benytter vi den nyeste teknologi inden for disse file, som monteres i et specielt borestykke, således at hastigheden og kraften, som filene kører med, er helt præcist afmåle. Dette sikrer, at filene ikke knækker og at udrensningen udføres bedst muligt.
 9. Tørlægning af kanalerne – Efter udrensningen tørres kanalerne med små points af sterilt trækpapir, og det kontrolleres, at kanalerne er helt rene, og at der ikke er blødning (fig. 3.4).
 10. Udfyldning af kanalerne – De tørre kanaler udfyldes med en guttapercha point, som passer præcist til den udrensede kanal, og der tages et nyt røntgenbillede for at kontrollere, at længden passer (fig. 3.5).
 11. Cementering af guttapercha points – Med en speciel cement eller ”lim” forsegles en point i hver kanal. Cementen binder aktivt til både pointen og til kanalens væg, således at kanalen bliver fuldstændigt lukket. Herved sikres, at bakterier ikke kan vandre fra mundhulen igennem kanalerne og ud i knoglen. Endvidere sikres det, at bakterierne ikke kan opholde sig og skjule sig for immunforsvarets celler (fig. 3.6).

Af forskellige årsager, er det nogle gange ikke muligt at lave rodbehandlingen færdig på en gang, og det vil være nødvendigt at lægge en antibakteriel substans i kanalerne som patienten skal gå med i ca. 1 uge.

Efterbehandlingen

Efter en rodbehandling, hvor tandens pulpa med nerve-, kar- og bindevæv fjernes, tørrer tanden ud, og dens naturlige elasticitet nedsættes. Derved bliver tanden mere skrøbelig – nærmest ”glas-agtig”, og der bliver en væsentlig større risiko for, at den knækker, hvis ikke der udføres en ordentlig restaurering efterfølgende. Frakturrisikoen for en rodbehandlet tand er 8 gange større end for en ”levende” tand. Derfor anbefales det oftest, at tanden forsynes med en krone, som indkapsler og bedst sikrer det, der er tilbage af tanden. Tidligere anbefalede man at vente 6 måneder med kronebehandling for at kontrollere, om rodbehandlingen var en succes, og at knoglen omkring rodspidsen helede op. I dag ligger succesraten for rodbehandlinger på ca. 90%, og det anbefales nu at udføre kronebehandlingen med det samme, da risikoen, for at tanden ellers knækker, er større end risikoen, for at rodbehandlingen ikke lykkes. Endvidere medvirker en omsluttende krone til, at tanden forsegles endnu bedre, hvilket igen er med til at forbedre prognosen. I de tilfælde hvor der er for lidt tand tilbage, til at kronen kan fæstnes ordentligt direkte, kan det blive nødvendigt at fremstille en såkaldt stiftopbygning. En stiftopbygning genopbygger det indvendige af tanden og giver et væsentligt bedre fundament for en krone. En opbygning er forankret ved en stift i tandroden. Den kan enten være støbt i metal (guld), eller være af plast om en præfabrikeret stift. Efter ca. et halvt år tages et nyt røntgenbillede for at kontrollere rodbehandling. Her vurderes det om knoglen er helet op omkring roden. Er behandlingen ikke en succes kan det skyldes at kanalerne har en form som medfører at det ikke er muligt at udføre en ordentlig rodbehandling. Det kan også skyldes at tanden har en ekstra kanal som ikke har været mulig at fylde. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at lave en såkaldt retrograd rodfyldning. Tryk her for at læse mere.

Gør det ondt?

Under udviklingen af betændelse i nerven vil de fleste opleve at have kraftige smerter. Det er typisk i forbindelse med rodbetændelse, at folk taler om tandpine. Når rodbehandlingen udføres, vil langt de fleste opleve, at smerterne forsvinder med det samme; men det er normalt at opleve ømhed i nogen tid efter afsluttet behandling. Behandlingen er smertefri, da vi altid sikrer, at tanden er helt bedøvet, inden vi går i gang. Der er derfor ingen grund til at frygte selve behandlingen! I de sjældne tilfælde, hvor der er vanskeligheder med at bedøve nerven fuldstændigt, lægges der et medikament i tanden. Herefter sendes patienten hjem, og smerterne vil da som regel hurtigt forsvinde. Efter en uges tid møder patienten igen hos tandlægen, der nu kan gennemføre rodbehandlingen uden problemer.

Prognose

Generelt er prognosen for rodbehandlinger god. Som det er tilfældet med alle andre typer af behandlinger i det danske sundhedsvæsen, er succesraten dog ikke 100 %. Erfaringsmæssigt ved man, at succesraten for rodbehandlede tænder ligger på op mod 90%. Udfaldet afhænger af rodfyldningens kvalitet og af efterbehandlingen af tanden.

Komplikationer

Den mest almindelige komplikation er fraktur af en rodfil i kanalen i forbindelse med udrensning. En knækket rodfil vil medføre en dårligere prognose. Der er også risiko for, at tandlægen ved oplukningen eller udrensningen perforerer roden, hvorved der opstår en såkaldt parietal perforation. En sådan skade medfører ofte, at tanden må fjernes. Det sker dog sjældent, og som regel på tænder med en ”unormal” anatomi af roden. F.eks. kan det være meget vanskeligt at udrense en kanal med en kraftig krumning eller afbøjning. Nogle rødder kan indeholde ekstra rodkanaler eller bikanaler omkring rodspidsen, der ikke er mulige at fylde ved en almindelig rodbehandling. Læs mere om retrograd rodbehandling.

Rodbehandling
Pris inden tilskud
Fortand (én kanal)
1.167 kr.
1.066 kr.
1.066 kr.
Stor kindtand (3 kanaler)
2.334 kr. – 3.501 kr.
2.031 – 3.198 kr.
2.031 – 3.198 kr.

CEREC - Porcelænskrone på ét enkelt besøg.

Pi CEREC AF

Made in Charlottenlund

Hos Tandlægerne på Alléen tilbyder vi vores patienter en unik behandling ved fremstilling af kroner, indlæg og broer.

Vi kan tilbyde at fremstille din porcelænskrone på ét enkelt besøg, ved brug af den top-moderne CEREC-metode. Du slipper for silikoneaftryk og midlertidige alu-hætter. Kronen bliver fremstillet på klinikken, mens du venter og den bliver sat fast med det samme. Så kan du bruge din tid på andet end at gå til tandlæge.

Læs mere

Info

Tandlægerne på Alléen

Jægersborg Allé 45
2920 Charlottenlund

kontakt@tandnu.dk
39 63 98 20

Åbningstider

Mandag - Onsdag
08.00-16.30
Torsdag
08.00-15.00
Fredag
08.00-12.00

Medlem af

Tandlægeforeningen

Find os

Central beliggenhed - Fri parkering - Nemt med offentlig transport
×

Online booking